, Lær værktøjet der VIRKELIG styrker dig indefra, så at lave det du gør, bliver legende let & en fryd ♥

Så hele dit indre, krop, adfærd, familie, klinik, liv mm - kommer på bølgelængde med Livets Flow.

Sæt dig selv, familie & klienter fri af fortidenPå den første workshop i uge 10 torsdag til søndag lærer du at give dig og andre en AURAJUSTERING

På den næste workshop i uge 21 torsdag til søndag lærer du at give dig og andre en NY AURA

Det er ikke et must at deltage på workshop 2, men du vil ret hurtigt stagnere personligt -hvis ikke du får det næst værktøj med dig. Du kan dog tage det senere på året 😊

4 dages "AURAJUSTERING workshop" pris 12.200kr. EARLY BIRD til  10/2-2020 9.995kr
Dette er prisen fordi det er første gang, jeg afholder disse workshops.

 • BONUS Det er inkl udlevering af egne behandler værktøjer*
 • BONUS Det er udlevering af en behandler mappe & diplom, samt et online kursus (frit valg) mhp dybdegående mentoring og egen-terapi til en værdi af 3.200kr.
 • BONUS du bliver en del af en lukket facebook gruppe sammen med de nuværende og kommende Energi-T-Formidlere.
 • BONUS du bliver en del af mit eget personlige behandler netværk jeg hjertens gerne vil henvise dig til og i forbindelse med.
 • BONUS du kan blive affiliate/ambassadør for mine online kurser, CDer mm og tjene flere penge ved at henvise til disse.
 • BONUS du får adgang til de efterfølgende kurser og videre-gående kurser & workshops med rabat.
 • Tryghed i teknikkerne både lørdag og søndag vil du blive behandlet og give til andre/helt nye klienter.

Vær opmærksom på, at dagen efter du har lært dette værktøj, kan du både øge priserne i din egen klinik. Du kan samtidig også yde meget mere, ved brug af færre ressourcer, fordi du selv får et energetisk varigt løft, du aldrig før vil have oplevet - hvilket gør at du kan behandle flere klienter, uden selv at miste eller komprimere din egen energi.

4 dages "NY AURA workshop"  pris 12.200kr. EARLY BIRD til  10/4-2020 9.995kr
Dette er prisen fordi det er første gang, jeg afholder disse workshops. Det er inkl  en energetisk OPGRADERING AF DIG og din nye aura - så du får et varigt løft op, til at stå på din egen energi-frekvens.

 • Du kan betale af flere rater.
 • Klub VIP medlemmer giver 7.700kr for at deltage.
 • De nuværende Energi-T-Formidlere giver kun 5.500kr for at deltage.

 

*En måned før workshoppens opstart får du tilsendt 2 meget højfrekvent healings øvelser (en Aurajustering & Ny Aura Opkalibrering behandler teknik, som du skal anvende på dig selv helt frem til workshoppens afholdelse, så du energetisk står SNORLIGE RENT og centreret i dig selv og har fået hentet hele din bevidsthed hjem og ind, - inden for din egen aura.

Nyt-Cover-år2020.png


4 dage med ENERGI ARBEJDE i MAGIENS TEGN  - hvor vi energetisk skal have en fest! 

Du lærer så meget ENERGI ARBEJDE at du ved tankens kraft, kan lave de vildeste manifestationer.

Energi arbejde gør at det umulige bliver muligt i din egen krop, i dit eget liv samt hos dine klienter i deres kroppe samt i ideres (og familier) liv.

BONUS - husk nu at du får adgang til et online forløb til en værdi af +4.000kr - som du sideløbende med uddannelsen, kan fordybe dig i. Du finder dem lige her nederst på denne side. De vil give dig så meget mere og markant øge din selvbevidsthed og evne til at værne om og støtte bedre op om dig ♥


Forløbet indeholder også et dybdegående online terapeutisk forløb, der gør at du personligt, at du efterfølgende kommer til at stå SNORLIGE i dig selv som behandler.


Denne uddannelse blev skabt, fordi;

Det er ved udarbejdelse af energi-arbejds-værktøjer at jeg Joulie som din dybt engagerede nærværende uforfalskede underviser,

 • Selv er Skærmbillede 2019-08-30 18.19.09.pngsmertefri i dag
 • er fri af ost traumatisk stress fri, gigt og allergi-fri
 • er traumefri og har fået min fulde førlighed tilbage efter flere brud på min krop samt efterfølgende operationer.
 • at min store dybe sensitivitet er min største styrke
 • at min store dybe følsomhed og dybe, er min største styrke
 • at jeg i dag kan undervise og behandle, uden at miste energi og bruge mig selv energetisk.
 • At jeg i dag kan genoplade mig selv og udvikle flere teknikker - til at løfte mig og andre, til et nyt og bedre sted inde i os selv - meget hurtigere og lettere.
 • jeg har led der kan strækkes ud/overstrække hvor det ikke bør være muligt pga operationer.

Hos mig er der nemlig ingen begrænsninger -  fordi ALT er muligt!

Fordi når du og jeg udvikler os, fornyer os og ekspanderer - SÅ tvinger vi Universet til at gøre det samme.

 • Torsdag dybdegående personlig livs-mentoring på dine tidligere og nuværende liv:
  Du kommer til at kende hver og en af dine begrænsninger, uanset art - mhp at frigøre -og rejse dig fra disse. Nogen af i skønne deltagere vil være kinæstetiske krops-personer og andre af jer vil være energi-føle sansere også kaldet esoteriske personer. Du får hjælp til at kende og mærke dig selv samt omfavne dig selv, meget meget dybere end ellers muligt.

  Som din underviser kan jeg Joulie intuitivt se dine forældres (med fleres) livs-vision samt din egen - altså visionerne i havde jer, før i kom net i dette liv. Disse får du klarhed på - mhp virkelig at kunne rejse dig i dit Kald og Folde mere af din åndskraft og åndsbevidsthed ud.

  Formål - at du åbne dig på ny i dig selv. Samt i relation til livet, verden, kærligheden og alt.


 • Fredag frigørelse og energi-clearing samt ÅBNEN DIG OP på ny ♥
  Torsdagens bevidstheds arbejde gør, at du netop fredag vil stå mere blid, sårbar og åben end du ellers har prøvet. Bl.a fordi du om torsdagen har fået sluppet samt frigjort dig fra, - dit gamle selv og tidligere overbevisninger og frygt-tvivl "hæmninger".

  Om fredagen arbejder vi på at åbne mere op opadtil, for at påkalde nye og højere undervisnings-energier. For nyt kan ikke komme til, før det gamle er væk.

  Formål: at frigøre dig fra og slippe gammel energi fra hele dit indre væren og væsen, så det at være dig efterfølgende bliver langt lettere, nydelsesfuldt, glædesrigt og frit 


 • Lørdag samling og centrering -HENTEN DIG HJEM PÅ NY = genfødsel ♥
  Lørdag går vi/i i gang med at behandle hinanden som deltagere.  Nogen af jer vil have den nye aura struktur og det vil være spændende for dig at prøve at se/mærke/og arbejde denne nye energi-struktur, da børn og unge op til 23 har i overvejende grad, -samme tætte energi-struktur. Formålet med dagen er både at lege med energi samt at få hentet jer selv hjem, fra de forskellige steder, mennesker og liv - hvor i hver især har større eller mindre dele af jeres energi og åndksraft samt evt sjælefragmenter fastklemt/sat på vent hold.


 • Søndag praktisk HANDS ON energi-arbejde & behandling.
  Søndag byder nye klienter (kaniner) udefra velkommen.


Ifm. alt dette og de her 4 magiske kærlige og harmoniske dage,

Da lover jeg, at tror på dig i en grad som ingen tidligere har,

For det er nøjagtig dette jeg selv har manglet på min 15 år rejse.

-Som har været en stor hæsblæsende rejse ud i et dybt ubalanceret, unyanceret

-Behandler system uden etik og moral og uden personlig selv-ansvar.

-Hvorfor jeg valgte at gå alene i alle disse år

Læs min historie på www.Hjertekriger.dk

 

Efter disse 4 dage står du energetisk fri i dig selv og fri i livet på en måde du ikke vil have oplevet før.

Du vil stå mere levende, harmonisk, afklaret og selvsikker.

Ikke både i din egen personlige essens men også i din Guddommelige Kraft.

Som vil styrkes mere og mere for hver gang du Energi-balancerer & Aurajusterer dig løbende ♥

20180802_104336_0001.pngDisse 4 dage vil handle om dig, din krop, adfærd, forældre mm - mhp at udleve LANG STØRRE åndelig, personlig og livsmæssig selvudfoldelse.

Samt spændende energi- teori, bl.a omkring aura, chakraer, energi-teori, beskyttelse, klient-typer, pris sætning mm.

Det vil også være en energi-fest hvor du lærer om energi. -På niveauer du ikke har mærket og set energi, mennesker, tanker og følelser tidligere.  Du vil ikke både kunne se energi men også mærke den, forstå den, kanalisere den, normalisere, løfte og vitalisere den. - Alene på egen hånd, liggende på briksen som selv værende kanin/klient og hvor du vil være den givende (behandler).


Du vil lære at forstå med henblik på at mestre din egen energi - ved brug af de højeste reneste energi-kilder og bevidstheds-kilder som du med min hjælp bliver forbundet til, via den licens du får adgang til hos mig, som skal fornys 1 gang årlig, for at brandet "Joulie Z C Johansen warriorsheart.dk/hjertekriger.dk kræver - for at sikre sig,

At du opretholder god orden, etik og moral samt enormt høj selvansvarlighed, selvbevidsthed og selverkendelse.

 

Workshoppens formål - 

 1. At gøre dig til en dygtig ENERGI-ARBEJDER som mestrer energi føling og håndtering på de mest fine højfrekvente plan - så du kan normalisere og justere energierne i dig selv, i dine klienter og i dit liv på mange planer ♥

 2. At du bliver i stand til at kunne normalisere, harmonisere, balancere samt Aurajustere dig selv, børn, familie og klienter.  Som betyder at i alle kommer op og lever ud fra en langt højere energi-bevidstheds tilstand, langt mere forbundet med Universet og med langt større adgang til jeres Sande Åndelige Potentiale. Hvilket bl.a. også betyder at børn og voksne kommer på energetisk kærligheds, kommunikations, samarbejds samt kærlighedsmæssig bølgelængde, så du/i som forælder ikke ubevidst svækker jeres børn/unge ♥

 3. At du bliver i stand til at frigøre dig selv, klienter mm fra den opslidende ©Copyright 2020 warriorsheart.dk 1 overlevelses dimension, den 2 egocentrerede magt-dimension samt 3 dimension som handler om selvopofrelse (sliden sig selv ned) samt fastholdelses-planet mellem 3 og 4 dimension, hvor man sidder fast ifm. sygdom, udbrændthed, diagnoser, stress, hormonelle ubalancer, cancer mm.-

  Det plan hvor sygdomme ikke vil slippe en men blot forværres - bl.a. fordi man sidder fast i gamle adfærdsmønstre- som du, som værende Energi Transformations Formidler bliver i stand til at løsne op energetisk  ♥

 4. Med henblik på at du som Energi Transformations Formidler sætter dig selv, klienter mm - helt fri i 4 dimension - imens du også hjælper dem med at leve langt mere fra deres uforfalskede hjerte-bevidsthed. (dvs du tager klienten fra hovedet ned og integrerer hele deres bevidsthed i deres hjerte).

 5. At gøre dig i stand til at forstå, favne, rumme og kunne håndtere hele dit personlige indre ubevidste komplekse (ubevidste) styresystem (bl.a. i form af det indre barn på det energetiske plan) så du som deltager opnår følelsesmæssig robusthed, styrke og selvsikkerhed.

  - Med henblik på at møde, forstå og rumme dine klienter i hver deres livs udfordring, mhp at kunne videregive harmoni og balance til dine klienter, herunder dine børn, familie mm.

 6. Formålet er også at du bliver i stand til at balancere samt energetisk justere dig selv, børn, familie, klienter mhp at opnå, favne og integrere balancen mellem feminin og maskulin, åben og lukket, let og tung, levende og hæmmet, rolig og urolig, nærværende og fraværende, medgørlig og fastholdt samt frisindet kontra svækket og tilbagestående.

 7. Ikke mindst lærer du at frigøre dig og dine klienter fra "det gamle styresystem" bestående af det gamle tunge træge (negative) maskuline paradigme de fleste af os har med os, kvad hvad vores forældre videre gav til os.

 8. Du lærer også at hjem-hente, downloade og integrere i dig og dine klienter et nyt, rent og fint styresystem. Bestående af jeres reneste rene Guddommelige åndskraft og åndspotentiale - som du modsat andre mennesker, bliver i stand til at integrere på celle plan.

  Det betyder for dig, at du lige så stille er og føler dig, samt udlever den du virkelig er - frem for at have eén personlighed med en adfærd der stritter i alle mulige retninger - uden retningssans, fokus og selvsikkerhed.

  Tværtimod kommer du til at være et helt rent frit afklaret højt udviklet "væsen" - bl.a betyder at du får fundet hjem i dig selv, komme rti lat hvile i dig selv, er fredfyldt og afklaret i dig selv - imens du inspirerer og hjælper dine klienter m.flere til det samme.

Forudsætninger:

At du f.eks kender mig og har været på kursus, i en medlemsgruppe eller har fået en session hos mig. Eller i forvejen er energi-behandler, lysarbejder, healer, numerolog, astrolog eller anden hjælper, behandler osv.

Men ring endelig og spørg, for der er aldrig en regel uden en undtagelse 😊

 

line sep 2019.jpgEr så glad for tiden. 🥳For jeg startede på min nye uddannelse som Energi transformations formidler – YAII 🤗

Jeg har i mit liv mødt mange behandlere, psykologer, terapeuter, spirituelle, seene, healere og mange andre.

Men først ved en behandling hos Joulie blev jeg ét med min krop, mit sind og mit indre. Jeg følte en ro, en sikkerhed, en solid groundedhed/forbundethed og lethed i mig.

En tro og tryghed på, at alt jo var helt som det skulle være.

Som hvis man har været uvenner og usikker med en anden og er blevet forsonet.

Det var en befrielse og lethed på samme tid. Det vil jeg gerne lære - at kunne denne teknik hun brugte ved sessionen!

Samtidig ved jeg, at jeg har brug for at comitte mig, og jeg ved jeg har brug for, at blive kærligt og sikkert konfronteret i mine tilstadige usikre og ukendte sider.

Og der har jeg FULD tillid til Joulie.

Udover det er hun så sød, grundig, dyb og altfavnende, at jeg ved jeg får mere end fuld valuta!

Jeg opnår også en kæmpe styrke i mine ”energier” når jeg er bestået og har gennemført hendes uddannelse 🧚‍♀️

Jeg har ikke fortrudt min start på uddannelsen overhoved. Jeg er startet på den for at give mig selv en rejse. For at lære, for at udvikle, for at føle, for at sanse, for at leve og elske. Og idag er jeg blevet mere åben og nysgerrig på at uddannelsen måske giver mere end det.

Under: selve opbygningen med at vi har en dag med selvterapi, en med teori og en med praktik, synes jeg fungere helt vildt godt. Det giver ro og skaber en rød tråd.

Jeg oplever her undervejs, at min tydelighed, mine grænser og min åbenhed og sårbarhed bliver respekteret og gør min familie trygge.

Det er nu lettere at være blandt og med min familie.

Min datter er i ro og harmoni, min mand synes jeg er mere dejlig end ellers og min søn kan bedre være i sig selv og vores familie.

Måske skal jeg bruge uddannelsen til at hjælpe andre, måske skal jeg bruge uddannelsen til at give min karriere en anden vinkel. Jeg er nysgerrig og glæder mig til turen videre ud i mig ❤️🙏🏻

.

 .

.

.

Billedresultat for anette dyrupKære Joulie

Tusind tak for sidst – på dit 3 undervisnings, min nye aura, aurajustering, livsformål samtaler mm 💖🙏💖

Jeg er meget taknemmelig over det du deler med os, er som noget, der har manglet i mit INDRE puslespil.

Men selvfølgelig også taknemmelig i forhold til mig selv! Nu tør jeg sårbar og turde vise det  💝

Først tak for at være ærlig så ærlig som du er Joulie, det er så befriende på en eller anden måde 😊 og tak fordi du stillede spørgsmål omkring min hjerne som du sagde var i “udu” og modarbejdede mig 🙏🙏 det betyder virkelig meget for mig, det er en af de andre brikker jeg har manglet, en af de store faktisk. Tak, så nu går jeg til hjerne-genoptræning ❤️

Først og fremmest har jeg via forløbet hos dig fået en større erkendelse af mig selv, og hvem jeg i virkeligheden er…., og det har ført en masse andet med sig…

Som at jeg er blevet mere afslappet, både i selvskab med andre, men også med mig selv. Jeg føler mere glæde, og hører mig selv nynne…, faktisk ikke så sjældent efterhånden 😉

Jeg har “sagt fra” overfor noget af det, som ikke er mine opgaver – jeg føler mig mere sikker i mig selv, forstået på den måde, at jeg ikke behøver anstrenge mig for at sige fra… ♡♡ og at nogle ting, bare sker af sig selv, fordi jeg har bedt om det/bedt om hjælp 😊

Jeg har skiftet frisør, og fået lavet og taget stilling til forskellige praktiske ting, som jeg ellers har gået omkring…., og ikke “kunnet” ? ikke fordi det var svært, men bare fordi der lå en usikkerhed inde i mig, som efterhånden er væk!

Jeg har færre følelser i klemme hos andre, og er blevet mere nærværende. Jeg er meget mere taknemmelig for dette, og mærker en større balance, både i krop og sind.

Der er faktisk mange ting til listen som glæden ved energiarbejde, der er blevet MEGET større…, tænker ikke helt jeg er i mål, men jeg bliver “automatisk” mindet om at jeg
f. eks. lige kan bruge min vejrtrækning eller andre værktøjer til at centrere mig indad til i løbet af dagen.

Min evne til observere ting/hvad der sker i en given situation, er også blevet større, og bedre, også fordi jeg nu evner at gøre det fra et neutralt sted (som regel 😊)

Mit fokus og min opmærksomhed på min stemme er blevet øget, både toneleje, men også det jeg siger og de ord jeg bruger…. Min selvbevidsthed er virkelig øget.

Jeg lærer nyt, og det er så vigtigt for mig, jeg mærker jeg fyldes op indefra, på en ny og anderledes måde som jeg ikke har prøvet før ♥

Kærlig hilsen og en dejlig dag til dig ♥

Paprika, https://www.langfredogdyrup.dk/

Energiformidling - Energi Arbejde

kom på bølgelængde med livets flow

Bliv healer i Den Gyldne Tids Energi

 

Bonus

Dybdegående online terapeutisk forløb & kursus


Værdi 3.200kr. f.eks

 • 12 dage online forløbet "blive mester i dit eget liv, når du mestrer & forstår dine følelser". Inkl et "bliv klogere på dit livsformål" modul, på den 12 dag.
 • 3 måneders krops og adfærds harmonisk forløb. AAAALT det du ikke ved om dig selv, din krop, din adfærd, dine tanker, forældre og dit liv indtil nu. Mhp frigøre uanede indre ressourcer du ikke vidste du besad.
 • 30 dages "Kortlæggelse af dit liv og din frygt". Koblingen mellem dig og din far, parforhold og kærlighed, job og karriere

Bonus

30 dages "selv healings rejse" inden opstart.

Værdi 7.500kr.

4 uger før workshoppen starter op, skal du heale dig selv dagligt. Både med energi-afbalancerings sessioner samt aurajustering sessioner.

Dette gør at du kommer til at stå sååå rent og fint energetisk opløftet, levende og centreret i dine egne energier. Langt mere nærværende i dig og utilknyttet til andre og det som sker omkring dig, fordi du får hentet din store bevidsthed hjem og ind i dig selv og ned i din krop.

Det gør at når du skal til at have klienter, - så står du langt foran dine klienter energetisk. Og er selvhealende og selv-helbredende.

Bonus

Adgang til en facebook gruppe med de andre behandlere.


Værdi for at deltage i et professionelt netværk, abonnement pr år 10.000kr

Mhp gensidig støtte og udveksling af energi og behandling til hinanden. I kan arrangere "bytte behandling dage".

Så du på ingen måde står alene efterfølgende, men altid har støtte, råd og opbakning fra ligesindede jævnbyrdige venner og kollegaer ♥

Bonus

Du bliver en del af mit personlige behandler netværk.


Værdi for 1 års netværks abonnement 10.000kr.

Indebærer at være en del af et velrenommeret behandler netværk, målrettet mod bl.a. sensitive, højfrekvente børn og voksne.

Indebærer også gensidig henvisning, sparring & løbende dygtiggørelse af dig, med rabat på fremtidige kurser & forløb.

 

 

 

Du dine klienter m.flere opleve at tage et KÆMPE GIGANTISK udviklingstrin opad,

Som betyder at livet byder på meget meget færre prøvelser samt op og nedture. 

Alle relationer bliver langt mere harmoniske & kærlighedsfyldte.

Det at leve bliver simpelthen lettere, mere glædesrigt, og indholdsrigt ♥

Personligt betyder denne "åndelige selvudfoldelses rejse" for dig & dine klienter at i bliver:

 • Sat energetisk og lige så stille karmisk - fri af fortiden samt på sigt af de tidligere livs, opslidende karmiske lektier.
  For du lærer at frigøre dig og dine klienter fra disse.

 • Selvsikre og modige samt mere handlingsorienterede frem for svag, vag og passiv i eget liv.

 • Følelsesmæssig sat fri mhp at blive afklaret omkring jer selv, familie, fortid samt fremtid.

  Når hvert enkelt menneske på jorden er fri og gør sig fri,- desto mere fri kommer jorden og verden til at være ♥

 • Lang mere rolige, nærværende, harmoniske samt levende indefra. (frisindet på en afslappet måde).

 • I stand til at sige fra og sætte grænser med god samvittighed.

 • Energetisk afgrænset i egne energier- som giver en dyb indre ro.

 • I stand til at leve langt mere ud fra jeres intuition som forenes med jeres handlekraft.

 • I stand til at tage handling på det der betyder noget for dig/jer og der vil være kort fra tanke til handling fordi intuitionen lige så stille kommer til at være en del af hver og en af dine krops celler.

 • I stand til at opleve en dyb forbundethed med Universet og alt hvad er - fordi i forenes med jeres Sande Guddommelige Essens (hjemhentning af åndskraft og åndsenergi).

 

Spørgsmål?

Har du lige noget du gerne vil have afklaret hos mig først,

Så endelig bare ring/send sms, så ringer jeg tilbage,

Så hurtigt jeg kan. Du er så velkommen på briksen i Odense.

Tlf hverdage fra kl 10- 17 tlf 22xx41xx11xx55  (uden xer naturligvis 😊)

20180705_073800
 • Du får først styr på hvem du virkelig er, så du kan frigøre dig fra den adfærd der går hånd i hånd med den person du ikke er, kva den tillærte adfærd, følelser mm - du bærer med dig i form af din energetiske (sociale) arv.

 • Du bliver i stand til at udleve LANGT større personlig selvudfoldelse - uden skam og skyld. Fastholdelse og afmagt, mindreværd og usikkerhed. Fordi det at manøvre rundt i dine måske super tunge følelser og destruktiv adfærd,- det formår du med denne uddannelse at løfte dig op over. Fordi alt blot er energi, mere end det er tunge følelser. Følelser er energi - og derfor lette at mestre, som du bliver en Mester i  ♥

 • Du vil genfinde glæden ved at være dig, - glæden ved at bo og have den krop + de gener du har. Og vil udleve langt større kropslig-selvudfoldelse. Imens din krop lige så stille bliver mere harmonisk, fordi en krop i ubalance - er en krop ude af trit med dine personlige hjerte-energier.

 • Du bliver lige så stille frigjort og løftet fri af den gamle virkelighed som har fastholdt og fastfrosset dig i livet og i din egen udvikling. Fordi du som de nye børn - får et kæmpe energetisk løft opad. Så hele dit indre væsen vibrerer med så langt højere en frekvent, nøjagtig som vi med den nye aura og de nye børn gør.
 • Dette er en energetisk behandler uddannelse med indsigt i hvordan også klient, etik moral mm - hænger sammen, som du naturligvis får et diplom på.

 • Du får min hjælp til at finde dine styrker og unikke evner som energi-behandler samt energi transformations formidler - så du ved hvordan du skal markedsføre dig.

 • Jeg hjælper dig med at blive helt skarp på hvem din unikke klient og målgruppe er ,- så du kan styre uden om dem som ikke er. Så du netop skaber dig en hjerte-business på dine præmisser.

 • Indtil du en dag, hvis du ønsker dette  -får skabt egne onlineprodukter, kan du have en ekstra indkomst, ved at sælge mine -( som går så fint hånd i hånd med den behandlings-teknik) som du tilbyder dine klienter.

 • Du står ikke alene tilbage efter endt uddannelse, for du bliver en del af mit personlige netværk og sociale liv, hvis du ønsker dette . Du bliver også en del af en facebook gruppe og vi kan/hvis vi vil -henvise klienter til hinanden.

 • Grænser, grænsesætning - udfordringer med klienter - hvordan du håndterer alt omkring opstart af klinik, energetisk afgrænsning mm - alt dette lærer jeg dig.
309898_4859712062246_738357298_n

Bliv klogere på dig.

Få en dybere forståelse af HELE den du er på godt og ondt, så det er slut med at føle dig mærkelig, anderledes eller forkert!

Mød nye venner og kollegaer for livet,

Hvor i vil have mange til fælles. Herunder sårbarhed, sensitivitet, dybde, energi- sansning, livet, retning i livet og evt tidligere liv rejser ♥

Billedresultat for lotte andersen balancehusetTilbagemelding til dig Joulie, efter vores første workshop

Mit personlige udbytte denne weekend var, at jeg fik en dybere indsigt i mig selv og en forståelse af, hvordan jeg endelig kan hjælpe mig selv, finde hjem og være den jeg er helt inde bagved.

Det jeg hele mit liv har kæmpet med indtil jeg kom, var den enorme tro på aldrig at være god nok, aldrig at kunne komme til at være og lave det, som er mit kald og ikke mindst at have den altid tunge følelse af, ikke at ville være her på jorden.                                                                                           

Efterfølgende oplever jeg nyt håb og en indre stemme, som siger ENDELIG er der en person (du Joulie) som kan hjælpe og guide mig fremadrettet. En der kan vise mig vejen!

De mest sigende ting jeg går hjem med er:

 • At få en forståelse af, hvorfor mit liv har været som det er indtil nu.
 • At forstå sammenhængen mellem det jeg gør og den energi jeg omgiver mig med.
 • At være et sted, hvor jeg ikke kan skjule mig, men kan åbne op for det, som har blokeret mig.

Det der overraskede mig meget, var din konsekvente måde at undervise på og din bestemte, men også kærlige måde, at sige og finde ting frem i os, som virkelig ramte dybt.

Det var ligeledes en lettelse at mærke, at jeg kunne føle mig tilpas og tryg.  

Du er sindssyg god til at blande hele din fantastiske viden sammen, så jeg kan forstå det og skabe en dybere indsigt i mig.

Det har været med til at give mig en helt anden opfattelse og forståelse af, hvad og hvorfor jeg har det, som jeg har det.

Jeg havde i starten en følelse af utryghed og angst for at vælte, hvis du kom for tæt på. Det var en udfordring for mig, men langsomt kunne jeg mærke, at der blev banet en åbning i mig selv, som gav mig afklaret hed, forståelse og en anden indsigt til at komme videre i mit liv på en helt anden måde.

Jeg er ikke i tvivl om, at der var en mening med at du skrev for at se mine lokaler.

Jeg kunne med det samme mærke, at der skete noget dybt i mig. I starten provokerede det mig og samtidig blev jeg også nysgerrig.

Min sjæl skreg JA og mit ego sagde NEJ!!

Jeg har i meget lang tid søgt noget eller nogen som kunne give mig en forklaring på, hvorfor jeg har det, som jeg har det og da du dukkede op, var der noget som blev vækket.

Det der drager mig ved dig Joulie, er din dygtighed, din direkte fremtoning og din ærlighed.

For mig er du en inspiration og en helt igennem dygtig og ærlig guide/gudinde.

Jeg er dybt taknemmelig for, at du kom forbi mit liv ♥

Jeg takker af hele mit hjerte DIG og hele Universet ♥

Dette forløb har helt bestemt levet op til mine forventninger og absolut også mere til.

Jeg går virkelig med et dybt fornyet håb og en fornemmelse af endelig at få vist den rette vej for mig.

Jeg glæder mig virkelig til næste gang.

Kram, Auroura

Balancehuset Odense